Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu „AMICUS” na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Internatu „AMICUS” rozpocznie się od dnia 12 lipca 2024 roku od godziny 8.00 i potrwa do dnia 16 lipca 2024 do godziny 14.00. W tym czasie zainteresowani uczniowie składają wypełniony wniosek w sekretariacie szkoły wraz z kompletem dokumentów.

Nabór prowadzony jest na wolne miejsca. Oznacza to, że nie obejmuje tych wychowanków, którzy już mieszkają w internacie i złożyli w wymaganym terminie wniosek o kontynuację pobytu na kolejny rok szkolny.

Wniosek o przyjęcie do internatu składa kandydat, który został przyjęty na nowy rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej Zespołu Szkół Elektrycznych lub kandydat, który jest uczniem ZSE klas II – IV.  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie zsegw.pl  
W zakładkach szkoła/internat/rekrutacja znajdą Państwo
„Regulamin rekrutacji do Internatu „AMICUS” Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2024/2025” oraz terminarz naboru TUTAJ, a także wszystkie załączniki TUTAJ, zakładka „Pliki do pobrania”.

 Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 22 lipca br. 

Następnie zakwalifikowani kandydaci będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w internacie (od 22 lipca br. do 25 lipca br.). 

Ostateczne wyniki rekrutacji do Internatu „AMICUS” poznamy 26 lipca br. do godziny 14.00. 

Regulamin rekrutacji do Internatu „AMICUS” 2024/2025

TERMINARZ NABORU DO INTERNATU

Wniosek o przyjęcie do internatu 24-25 zał. nr 1