Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu „AMICUS” na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Internatu „AMICUS” rozpocznie się od dnia 17 lipca 2023 roku od godziny 8.00 i potrwa do dnia 21 lipca 2023br. do godziny 14.00. W tym czasie zainteresowani uczniowie składają wypełniony wniosek w sekretariacie szkoły wraz z kompletem dokumentów.

Nabór prowadzony jest na wolne miejsca. Oznacza to, że nie obejmuje tych wychowanków, którzy już mieszkają w internacie i złożyli w wymaganym terminie wniosek o kontynuację pobytu na kolejny rok szkolny.

Wniosek o przyjęcie do internatu składa kandydat, który został przyjęty na nowy rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Zespołu Szkół Elektrycznych lub kandydat, który jest uczniem ZSE klas II – IV.  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie http://zsegw.pl  
W zakładkach szkoła/internat/rekrutacja znajdą Państwo
„Regulamin rekrutacji do Internatu „AMICUS” Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2023/2024” oraz terminarz naboru TUTAJ, a także wszystkie załączniki TUTAJ, zakładka „Pliki do pobrania”.

 Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 31 lipca br. 

Następnie zakwalifikowani kandydaci będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w internacie (od 31 lipca br. do 2 sierpnia br.). 

Ostateczne wyniki rekrutacji do Internatu „AMICUS” poznamy 3 sierpnia br. do godziny 14.00. 

Regulamin rekrutacji do Internatu „AMICUS” 2023/24

TERMINARZ NABORU DO INTERNATU

Wniosek o przyjęcie do internatu 23-24 zał. nr 1