POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

przez | 17 grudnia 2021

Wychowankowie bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje i działania charytatywne. W grudniu z chęcią odpowiedzieli na apel Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
i zakupili środki higieny osobistej oraz zebrali ubrania dla potrzebujących. Kucharze z Elektrycznej Kuchni AMICUSA przygotowali słodki poczęstunek dla pracowników schroniska dla bezdomnych.

Przygotowane prezenty chłopcy złożyli osobiście w Domu św. Brata Alberta przy ulicy Strażackiej
na ręce Pana Kierownika Łukasza Niedźwieckiego.

W podziękowaniu Prezes Towarzystwa przekazał pisemne wyrazy wdzięczności na ręce Pani Kierownik dla wszystkich darczyńców.