PODAJ RĘKĘ UKRAINIE

przez | 28 marca 2022

W imieniu mieszkańców Internatu „Amicus” przekazujemy przyjaciołom z Ukrainy ważny sygnał wsparcia.

Wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim.

Obywatele Ukrainy mają prawo do wolności, niepodległości, suwerenności.

Mają prawo dążyć do budowy państwa opartego na fundamentalnych wartościach ważnych dla nowoczesnych europejskich wspólnot.

Mają prawo do bezpieczeństwa.

Młodzieżowa Rada Internatu