Tolerancja

przez | 9 października 2019

 W październiku wychowankowie internatu uczestniczyli między innymi w zajęciach wychowawczych na temat tolerancji.  Wspólnie zastanawialiśmy się co to znaczy być tolerancyjnym w internacie, w szkole i w domu. Wychowankowie aktywnie z zapałem angażowali się w etapy zajęć, aby poznać siebie i uczyć się akceptacji drugiego człowieka.