Zajęcia w grupach na temat: Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?

przez | 4 grudnia 2019

 03.12.2019 odbyły się zajęcia w formie warsztatów na temat: Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej? Młodzież internatu odgrywała scenki, podczas których uczyła się jak udzielać pierwszej pomocy, podczas np. omdlenia czy urazu ciała.

Chłopcy w grupach rozwiązywali również test wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, który przypominał i porządkował posiadane przez wychowanków informacje na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.