Opłata za internat zawieszona

przez | 1 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Wychowankowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa dzieci, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawieszono, a internat szkolny został zamknięty.

W zaistniałej sytuacji od 1 kwietnia 2020 r. zawiesza się opłaty za internat w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem – rady od ekspertów WHO.

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Wietrz pomieszczenia!
 • Dezynfekuj przedmioty i powierzchnie.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Istotne jest, aby nie zatajać informacji o pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub o kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Pamiętajmy, aby kierować się do oddziału zakaźnego.
 • Jeśli zauważysz niepokojące objawy (duszności, gorączka) nie wychodź z domu! Powiadom odpowiednie służby!
 • Wszyscy musimy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń.
 • Musimy wykazać się odpowiedzialnością społeczną, stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń rządu.
 • Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji.

Najważniejsze jest teraz zachowanie spokoju i rozsądku oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny!

 • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus
 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Z poważaniem, Zuzanna Kuźmińska