Drodzy Rodzice

przez | 7 września 2020

Na mocy pisma otrzymanego z Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. kwota opłaty stałej za pobyt dziecka w internacie, ustalona przez UM, wzrosła do 140 złotych.

Bardzo prosimy o terminowe uiszczanie opłat do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:

PKO BP 05 1020 1954 0000 7402 0151 1278

( w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę szkoły)

Pozdrawiam serdecznie
Aleksandra Strzałecka