Dzień Edukacji Narodowej

przez | 2 grudnia 2021

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Pedagogów
oraz pracowników placówek oświatowych. To także dzień, w którym wraz z rodzicami możemy docenić Państwa ogromną pracę i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie nas
do rozwoju, odnajdowanie pasji oraz inspirującą pomoc w wyborze ścieżki życiowej.

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych pedagogów.
To dzięki Państwa pracy możemy czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie.

W tym wyjątkowym dniu pragniemy wyrazić wdzięczność Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom
za zaangażowanie i trud niesiony w codziennej pracy, której efekty przekładają się na nasze życie.

Podziękowania od MRI