Zaduszki w internacie

przez | 2 grudnia 2021

Nie możemy dwukrotnie wejść do tej samej rzeki, bo świat nieustannie przemija i się zmienia. Literatura zawsze jednak odważnie podąża za rzeczywistością. Wychowankowie internatu w nastroju głębokiej zadumy i refleksji nad upływem czasu oraz sensem ludzkiego istnienia, zapoznali się
z wierszami zawierającymi motyw przemijania. Przywołane fragmenty utworów literackich, i wierszy
w symboliczny sposób obrazowały zmienność i nietrwałość świata, doświadczenie czasu i jego upływ, a także kruchość naszego istnienia. Wychowankowie mieli okazję także do poszerzenia wiedzy
na temat kultu zmarłych i obyczajach panujących nie tylko w Polsce ale i w innych krajach na świecie.